Senior - M Senior - W Finaler - M Finaler - W
Senior
Anna av Reyni Hermes     9,500  
Emilie Winther KG66 - / - = 0,000 8,850 11,550 -
Isabella Dyresberg Bøckhaus KG66   11,200    
Katrine Christensen AIG   10,650   10,750
Katrine Louise Johannsen AIG 13,200 / 12,950 = 13,075 10,000 8,700  
Linnea Højer Wang VIK 13,100 / 12,800 = 12,950 11,700 11,100 12,450
Rikke Marie Klingenberg Hermes     8,400  
Sophia Christiansen VIK       10,900
Victoria Gilberg VIK 13,100 / 12,250 = 12,675 6,800 12,350 12,750
Victoria Selina Kajø KG66     12,350 12,100